Cảm biến Autonics

-35%
Xem nhanh

Cảm biến an toàn Autonics SFL14-63

32,402,370₫   49,849,800₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến tiệm cận Autonics PET 18-5 Series

65₫   100₫
Đã bao gồm VAT
16 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến áp suất loại hiển thị Autonics KT-302HS-1400

65₫   100₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến áp suất không hiển thị Autonics TPS20-G2ZP2-00

3,040,180₫   4,677,200₫
Đã bao gồm VAT
36 | 0
-35%
Xem nhanh

Cáp khối đầu cuối I/O Autonics CH40-FP040-4R

692,835₫   1,065,900₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến áp suất không hiển thị Autonics TPS20-A2ZP2-00

3,040,180₫   4,677,200₫
Đã bao gồm VAT
14 | 0
-35%
Xem nhanh

Cáp khối đầu cuối I/O Autonics CH37-DS015-J7T1R-2S

757,185₫   1,164,900₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-35%
Xem nhanh

Cáp khối đầu cuối I/O Autonics CH20-HP005-D4T7R

272,415₫   419,100₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-35%
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh

Cảm biến độ dịch chuyển Autonics BD-A1

6,724,575₫   10,345,500₫
Đã bao gồm VAT
13 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến độ dịch chuyển Autonics BD-100

15,842,255₫   24,372,700₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến độ dịch chuyển Autonics BD-065

15,842,255₫   24,372,700₫
Đã bao gồm VAT
15 | 0
-35%
Xem nhanh

Cảm biến độ dịch chuyển Autonics BD-030

15,842,255₫   24,372,700₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0