Relay trung gian

-15%
Xem nhanh

Relay loại nhỏ RJ1S-CL-D24

87,210₫   102,600₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay loại nhỏ RJ1S-CL-A230

114,750₫   135,000₫
Đã bao gồm VAT
403 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay loại nhỏ RJ2S-CL-D24

93,636₫   110,160₫
Đã bao gồm VAT
404 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay loại nhỏ RJ2S-CL-A230

119,340₫   140,400₫
Đã bao gồm VAT
398 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay 2 cực RM2S-UL-DC24

87,210₫   102,600₫
Đã bao gồm VAT
375 | 0
Xem nhanh

Relay 2 cực RM2S-UL-AC24

Liên hệ
 
383 | 0
Xem nhanh

Relay 2 cực RM2S-UL-AC220

Liên hệ
 
396 | 0
Xem nhanh

Relay 4 cực RY4S-UL-DC24

Liên hệ
 
362 | 0
Xem nhanh

Relay 4 cực RY4S-UL-AC24

Liên hệ
 
385 | 0
Xem nhanh

Relay 4 cực RY4S-UL-AC220

Liên hệ
 
384 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay 2 cực RU2S-D24

110,160₫   129,600₫
Đã bao gồm VAT
366 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay 2 cực RU2S-A24

117,504₫   138,240₫
Đã bao gồm VAT
407 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay 2 cực RU2S-A220

110,160₫   129,600₫
Đã bao gồm VAT
358 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay loại lớn, 4 cực RU4S-D24

126,684₫   149,040₫
Đã bao gồm VAT
429 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay loại lớn, 4 cực RU4S-A24

134,028₫   157,680₫
Đã bao gồm VAT
400 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay loại lớn, 4 cực RU4S-A220

126,684₫   149,040₫
Đã bao gồm VAT
427 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay loại lớn RH2B-ULDC24

134,946₫   158,760₫
Đã bao gồm VAT
416 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay loại lớn RH2B-ULAC220-240

134,946₫   158,760₫
Đã bao gồm VAT
505 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay loại lớn RH4B-ULDC24

354,348₫   416,880₫
Đã bao gồm VAT
483 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay loại lớn RH4B-ULAC220

354,348₫   416,880₫
Đã bao gồm VAT
471 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Đế relay cho loại 8 chân dẹp

Liên hệ
 
556 | 0
-15%
Xem nhanh

Đế relay dùng cho RJ2S

57,834₫   68,040₫
Đã bao gồm VAT
501 | 0
-15%
Xem nhanh

Đế relay dùng cho RJ1S

51,408₫   60,480₫
Đã bao gồm VAT
473 | 0
Xem nhanh

Đế relay dùng cho RH2B

Liên hệ
 
458 | 0
-15%
Xem nhanh

Đế relay dùng cho RH4B

116,586₫   137,160₫
Đã bao gồm VAT
469 | 0
-15%
Xem nhanh

Đế relay trung gian Omron PTF08A-E

62,050₫   73,000₫
Đã bao gồm VAT
501 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY2N-GS AC100/110

84,150₫   99,000₫
Đã bao gồm VAT
497 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY2N-GS AC220/240

62,050₫   73,000₫
Đã bao gồm VAT
694 | 50
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY2N-GS DC24

60,350₫   71,000₫
Đã bao gồm VAT
747 | 50
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY2N-GS DC12

91,800₫   108,000₫
Đã bao gồm VAT
484 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY4N AC100/110

60,350₫   71,000₫
Đã bao gồm VAT
429 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY4N-GS AC100/110

100,300₫   118,000₫
Đã bao gồm VAT
474 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY4N-GS DC12

107,100₫   126,000₫
Đã bao gồm VAT
513 | 0
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY4N-GS 24VAC

Liên hệ
 
593 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY4N-GS AC24

115,600₫   136,000₫
Đã bao gồm VAT
482 | 10
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron MY4N-GS AC48

134,300₫   158,000₫
Đã bao gồm VAT
503 | 0
-15%
Xem nhanh

Đế relay trung gian Omron PTF14A-E

106,250₫   125,000₫
Đã bao gồm VAT
401 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron LY2N AC100/110

130,050₫   153,000₫
Đã bao gồm VAT
508 | 0
-15%
Xem nhanh

Relay trung gian Omron LY2N DC24

120,700₫   142,000₫
Đã bao gồm VAT
643 | 0