Màn hình HMI

Xem nhanh
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IS7-LCD

1,100,000₫
Đã bao gồm VAT
403 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,710,000₫
Đã bao gồm VAT
310 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

5,810,000₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

13,590,000₫
Đã bao gồm VAT
325 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

6,640,000₫
Đã bao gồm VAT
306 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

6,890,000₫
Đã bao gồm VAT
354 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

10,410,000₫
Đã bao gồm VAT
446 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

23,550,000₫
Đã bao gồm VAT
327 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
388 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
300 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
262 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
318 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
301 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
285 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh