Màn hình HMI LS

Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,710,000₫
Đã bao gồm VAT
434 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

5,810,000₫
Đã bao gồm VAT
420 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

13,590,000₫
Đã bao gồm VAT
466 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

6,640,000₫
Đã bao gồm VAT
426 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

6,890,000₫
Đã bao gồm VAT
518 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

10,410,000₫
Đã bao gồm VAT
638 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

23,550,000₫
Đã bao gồm VAT
469 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
566 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
436 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
404 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
444 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
433 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
409 | 0