Màn hình HMI LS

-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
579 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
613 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
603 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
595 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
655 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
797 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
722 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
879 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
826 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
613 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
691 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

4,904,900₫   6,370,000₫
Đã bao gồm VAT
579 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,133,900₫   4,070,000₫
Đã bao gồm VAT
745 | 0