PLC

Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Expension I/OXBE-TN32A

2,728,500₫   3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
219 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
258 | 0
-15%
Xem nhanh

Expension I/OXBE-DC32A

2,728,500₫   3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
223 | 0
-15%
Xem nhanh

Main unit for XBC (Terminal block type) (Ladder language)XBC-DR32H/DC

6,783,000₫   7,980,000₫
Đã bao gồm VAT
200 | 0
Xem nhanh
-34%
Xem nhanh

Bộ lập trình (PLC) Schneider dòng easy TM100C24R

2,178,000₫   3,300,000₫
Đã bao gồm VAT
193 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
189 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD08A

6,230,500₫   7,330,000₫
Đã bao gồm VAT
151 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AH04A

5,049,000₫   5,940,000₫
Đã bao gồm VAT
141 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
154 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
158 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
147 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
149 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-HD02A

4,182,000₫   4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
167 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-HO02A

4,182,000₫   4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
156 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-PD02A

4,641,000₫   5,460,000₫
Đã bao gồm VAT
151 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-PN04B

7,505,500₫   8,830,000₫
Đã bao gồm VAT
176 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-PN08B

8,236,500₫   9,690,000₫
Đã bao gồm VAT
157 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-RD01A

4,046,000₫   4,760,000₫
Đã bao gồm VAT
218 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-RD04A

4,590,000₫   5,400,000₫
Đã bao gồm VAT
312 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-TC04S

6,409,000₫   7,540,000₫
Đã bao gồm VAT
158 | 0
-15%
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C21A

3,638,000₫   4,280,000₫
Đã bao gồm VAT
140 | 0
-15%
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C41A

3,638,000₫   4,280,000₫
Đã bao gồm VAT
142 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-CMEA

4,547,500₫   5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
165 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-CSEA

4,547,500₫   5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
146 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-DSEA

7,641,500₫   8,990,000₫
Đã bao gồm VAT
134 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMF

8,007,000₫   9,420,000₫
Đã bao gồm VAT
140 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMH

6,910,500₫   8,130,000₫
Đã bao gồm VAT
157 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMT

6,001,000₫   7,060,000₫
Đã bao gồm VAT
167 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIPT

7,735,000₫   9,100,000₫
Đã bao gồm VAT
152 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-EMTA

6,035,000₫   7,100,000₫
Đã bao gồm VAT
144 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-PMEC

9,146,000₫   10,760,000₫
Đã bao gồm VAT
168 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-PSEA

8,372,500₫   9,850,000₫
Đã bao gồm VAT
245 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-RMEA

3,459,500₫   4,070,000₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0
-15%
Xem nhanh

Main unit for XBM (Connector type) (Ladder language) XBM-DN16S

3,825,000₫   4,500,000₫
Đã bao gồm VAT
87 | 0
-15%
Xem nhanh

Main unit for XBM (Connector type) (Ladder language)XBM-DN32H2

6,655,500₫   7,830,000₫
Đã bao gồm VAT
94 | 0