PLC

Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

Expension I/OXBE-TN32A

2,728,500₫   3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
375 | 0
-15%
Xem nhanh

Modoule mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC32A

2,728,500₫   3,210,000₫
Đã bao gồm VAT
321 | 0
-15%
Xem nhanh

Main unit for XBC (Terminal block type) (Ladder language)XBC-DR32H/DC

6,783,000₫   7,980,000₫
Đã bao gồm VAT
315 | 0
Xem nhanh
-34%
Xem nhanh

Bộ lập trình PLC Modicon Easy M100 Schneider TM100C24RN

2,800,908₫   4,243,800₫
Đã bao gồm VAT
375 | 0
-34%
Xem nhanh

Bộ lập trình PLC Modicon Easy M101 Schneider TM100C40RN

3,735,270₫   5,659,500₫
Đã bao gồm VAT
362 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
368 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AD08A

6,230,500₫   7,330,000₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-AH04A

5,049,000₫   5,940,000₫
Đã bao gồm VAT
241 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
257 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
250 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04A

4,139,500₫   4,870,000₫
Đã bao gồm VAT
240 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04C

6,689,500₫   7,870,000₫
Đã bao gồm VAT
227 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-HD02A

4,182,000₫   4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
263 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-HO02A

4,182,000₫   4,920,000₫
Đã bao gồm VAT
253 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-PD02A

4,641,000₫   5,460,000₫
Đã bao gồm VAT
249 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-PN04B

7,505,500₫   8,830,000₫
Đã bao gồm VAT
292 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-PN08B

8,236,500₫   9,690,000₫
Đã bao gồm VAT
243 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-RD01A

4,046,000₫   4,760,000₫
Đã bao gồm VAT
299 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-RD04A

4,590,000₫   5,400,000₫
Đã bao gồm VAT
685 | 0
-15%
Xem nhanh

SpecialXBF-TC04S

6,409,000₫   7,540,000₫
Đã bao gồm VAT
260 | 0
-15%
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C21A

3,638,000₫   4,280,000₫
Đã bao gồm VAT
230 | 0
-15%
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C41A

3,638,000₫   4,280,000₫
Đã bao gồm VAT
230 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-CMEA

4,547,500₫   5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
255 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-CSEA

4,547,500₫   5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
237 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-DSEA

7,641,500₫   8,990,000₫
Đã bao gồm VAT
232 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMF

8,007,000₫   9,420,000₫
Đã bao gồm VAT
237 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMH

6,910,500₫   8,130,000₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMT

6,001,000₫   7,060,000₫
Đã bao gồm VAT
260 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIPT

7,735,000₫   9,100,000₫
Đã bao gồm VAT
240 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-EMTA

6,035,000₫   7,100,000₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-PMEC

9,146,000₫   10,760,000₫
Đã bao gồm VAT
261 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-PSEA

8,372,500₫   9,850,000₫
Đã bao gồm VAT
348 | 0
-15%
Xem nhanh

CommunicationXBL-RMEA

3,459,500₫   4,070,000₫
Đã bao gồm VAT
484 | 0
-15%
Xem nhanh

Bộ điều khiển khả trình LS XBM-DN16S

3,825,000₫   4,500,000₫
Đã bao gồm VAT
183 | 0
-15%
Xem nhanh

Main unit for XBM (Connector type) (Ladder language)XBM-DN32H2

6,655,500₫   7,830,000₫
Đã bao gồm VAT
230 | 0