PLC

Xem nhanh

PLC cổng Ethernet Wecon LX5V-3624MT-AN nguồn 220VAC

6,586,800₫
Đã bao gồm VAT
10 | 0
Xem nhanh

PLC cổng Ethernet Wecon LX5V-2424MT-A nguồn 220VAC

5,707,900₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
Xem nhanh

PLC cổng Ethernet Wecon LX5V-1616MT-AN nguồn 220VAC

4,789,400₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
Xem nhanh

PLC Wecon LX5V-1616MT-A nguồn 220VAC

4,391,200₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
Xem nhanh

PLC cổng Ethernet Wecon LX5V-1412MT-AN nguồn 220VAC

3,592,600₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
Xem nhanh

PLC Wecon LX5V-1412MT-A nguồn 220VAC

3,232,900₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

PLC cổng Ethernet Wecon LX5S-3624MT-AN nguồn 220VAC

5,469,200₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
Xem nhanh

PLC cổng Ethernet Wecon LX5S-3624MR-AN nguồn 220VAC

5,469,200₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
Xem nhanh

PLC cổng Ethernet Wecon LX5S-1412MT-AN nguồn 220VAC

2,994,200₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
Xem nhanh

PLC cổng Ethernet Wecon LX5S-1412MR-AN nguồn 220VAC

2,994,200₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
Xem nhanh

PLC Wecon LX3V-3624MT-A nguồn 220VAC

4,262,500₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
Xem nhanh

PLC Wecon LX3V-3624MR-A nguồn 220VAC

4,262,500₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

PLC Wecon LX3V-1616MT-A nguồn 220VAC

2,854,500₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
Xem nhanh

PLC Wecon LX3V-1412MT-A nguồn 220VAC

2,150,500₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
Xem nhanh

PLC Wecon LX3V-1412MR-A nguồn 220VAC

2,150,500₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0