Biến tần Vào 3 Pha 220VAC - Ra 3 Pha 220VAC

-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-037LFU

7,208,850₫   8,481,000₫
Đã bao gồm VAT
552 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-150LFU

23,403,050₫   27,533,000₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0D40T2G

1,944,800₫   2,288,000₫
Đã bao gồm VAT
431 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0D75T2G

2,094,400₫   2,464,000₫
Đã bao gồm VAT
426 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-01D5T2G

2,449,700₫   2,882,000₫
Đã bao gồm VAT
411 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-02D2T2G

2,833,050₫   3,333,000₫
Đã bao gồm VAT
421 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-0004T2G

1,729,750₫   2,035,000₫
Đã bao gồm VAT
419 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Dorna DLB1-05D5T2G

4,431,900₫   5,214,000₫
Đã bao gồm VAT
403 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls SV0055IS7-2NO

8,627,500₫   10,150,000₫
Đã bao gồm VAT
482 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls SV0075IS7-2NO

9,537,000₫   11,220,000₫
Đã bao gồm VAT
415 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls SV0110IS7-2NO

15,053,500₫   17,710,000₫
Đã bao gồm VAT
507 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV0150IS7-2NO

16,864,000₫   19,840,000₫
Đã bao gồm VAT
446 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV0185IS7-2NO

22,712,000₫   26,720,000₫
Đã bao gồm VAT
401 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV0220IS7-2NO

25,729,500₫   30,270,000₫
Đã bao gồm VAT
435 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV004IG5A-2

2,788,000₫   3,280,000₫
Đã bao gồm VAT
345 | 0
-15%
Xem nhanh

BIẾN TẦN LS SV008IG5A-2

3,017,500₫   3,550,000₫
Đã bao gồm VAT
328 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV015IG5A-2

3,485,000₫   4,100,000₫
Đã bao gồm VAT
404 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV022IG5A-2

4,037,500₫   4,750,000₫
Đã bao gồm VAT
379 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV037IG5A-2

4,547,500₫   5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
355 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV040IG5A-2

4,547,500₫   5,350,000₫
Đã bao gồm VAT
366 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV055IG5A-2

6,800,000₫   8,000,000₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV075IG5A-2

7,641,500₫   8,990,000₫
Đã bao gồm VAT
341 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV110IG5A-2

14,178,000₫   16,680,000₫
Đã bao gồm VAT
338 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV150IG5A-2

16,362,500₫   19,250,000₫
Đã bao gồm VAT
299 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV185IG5A-2

18,870,000₫   22,200,000₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV220IG5A-2

22,355,000₫   26,300,000₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV0008IS7-2NO

6,740,500₫   7,930,000₫
Đã bao gồm VAT
374 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls SV0015IS7-2NO

7,012,500₫   8,250,000₫
Đã bao gồm VAT
362 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS SV0022IS7-2NO

7,446,000₫   8,760,000₫
Đã bao gồm VAT
429 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls SV0037IS7-2NO

7,701,000₫   9,060,000₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0008H100-2CONN

4,626,550₫   5,443,000₫
Đã bao gồm VAT
458 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Ls LSLV0015H100-2CONN

4,933,400₫   5,804,000₫
Đã bao gồm VAT
331 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0022H100-2CONN

5,555,600₫   6,536,000₫
Đã bao gồm VAT
340 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0037H100-2CONN

6,247,500₫   7,350,000₫
Đã bao gồm VAT
345 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0055H100-2CONN

7,531,000₫   8,860,000₫
Đã bao gồm VAT
343 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0075H100-2CONN

8,585,000₫   10,100,000₫
Đã bao gồm VAT
351 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0110H100-2CONN

9,758,000₫   11,480,000₫
Đã bao gồm VAT
360 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0150H100-2CONN

13,141,000₫   15,460,000₫
Đã bao gồm VAT
369 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần LS LSLV0185H100-2CONN

17,085,000₫   20,100,000₫
Đã bao gồm VAT
351 | 0
-15%
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV320D15M3C

14,577,500₫   17,150,000₫
Đã bao gồm VAT
442 | 0