Flexem

Xem nhanh

Cổng IIoT mở rộng Flexem FBox

4,400,000₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
Xem nhanh

Cổng IIoT mở rộng Flexem FBox-4G-G

8,250,000₫
Đã bao gồm VAT
31 | 0
Xem nhanh

Cổng IIoT mở rộng Flexem FBox-WiFi

4,400,000₫
Đã bao gồm VAT
24 | 0
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE3043H4.3 - 4.3 inch

2,200,000₫
Đã bao gồm VAT
50 | 0
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE3070V17 - 7 inch

2,750,000₫
Đã bao gồm VAT
52 | 0
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6070C7 - 7 inch

2,750,000₫
Đã bao gồm VAT
26 | 0
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6070WE7 - 7 inch

3,135,000₫
Đã bao gồm VAT
33 | 0
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6100W10 - 10.1 inch

4,950,000₫
Đã bao gồm VAT
21 | 0
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6100WE - 10.1 inch

9,350,000₫
Đã bao gồm VAT
20 | 0
Xem nhanh

Màn hình HMI cảm ứng Flexem FE6156H15.1 - 15.6 inch

16,500,000₫
Đã bao gồm VAT
20 | 0
Xem nhanh

Cổng IIoT mở rộng Flexem FLink-4G-G

2,475,000₫
Đã bao gồm VAT
24 | 0
Xem nhanh

Cổng IIoT mở rộng Flexem FLink-WiFi-A

1,650,000₫
Đã bao gồm VAT
21 | 0