Thiết bị đóng cắt CHINT

-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 2.5-4A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 1-1.6A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 1.6-2.5A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.63-1A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.4-0.63A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.25-0.4A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.16-0.25A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

Contactor Chint NS2-25 0.1-0.16A

382,700₫   890,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-57%
Xem nhanh

MCCB Chint NM8NDC-630C TM 400 3P

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
13 | 0
-57%
Xem nhanh

Relay nhiệt Chint NXR-200-100A-200A-1

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
15 | 0
-57%
Xem nhanh

Bộ chuyển đổi nguồn Chint G NXZ-630/4B 630A

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
13 | 0
-57%
Xem nhanh

Bộ chuyển đổi nguồn Chint G NXZ-630/4B 500A

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-57%
Xem nhanh

Bộ chuyển đổi nguồn Chint G NXZ-630/4B 400A

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-57%
Xem nhanh

Bộ chuyển đổi nguồn Chint G NXZ-630/4B 320A

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-57%
Xem nhanh

Bộ chuyển đổi nguồn Chint G NXZ-630/4B 315A

430₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
Miền bắc