Thiết bị đóng cắt CHINT

-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB-63 1P C6 6kA

32,500₫   50,000₫
Đã bao gồm VAT
456 | 0
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 1 cực Chint NXB-63 1P C63 6kA

39,650₫   61,000₫
Đã bao gồm VAT
512 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 1 cực Chint NXB-63 1P C10 6kA

32,500₫   50,000₫
Đã bao gồm VAT
463 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 1 cực Chint NXB-63 1P C16 6kA

32,500₫   50,000₫
Đã bao gồm VAT
444 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 1 cực Chint NXB-63 1P C20 6kA

32,500₫   50,000₫
Đã bao gồm VAT
439 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 1 cực Chint NXB-63 1P C25 6kA

32,500₫   50,000₫
Đã bao gồm VAT
448 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 1 cực Chint NXB-63 1P C32 6kA

35,100₫   54,000₫
Đã bao gồm VAT
471 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 1 cực Chint NXB-63 1P C40 6kA

35,100₫   54,000₫
Đã bao gồm VAT
406 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C6 6kA

60,450₫   93,000₫
Đã bao gồm VAT
440 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C50 6kA

67,600₫   104,000₫
Đã bao gồm VAT
423 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB-63 2P C63 6kA

70,200₫   108,000₫
Đã bao gồm VAT
455 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C10 6kA

60,450₫   93,000₫
Đã bao gồm VAT
535 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C16 6kA

60,450₫   93,000₫
Đã bao gồm VAT
383 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C20 6kA

61,750₫   95,000₫
Đã bao gồm VAT
392 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C25 6kA

61,750₫   95,000₫
Đã bao gồm VAT
400 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C32 6kA

64,350₫   99,000₫
Đã bao gồm VAT
603 | 6
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C40 6kA

64,350₫   99,000₫
Đã bao gồm VAT
378 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 3 cực Chint NXB-63 3P C6 6kA

85,800₫   132,000₫
Đã bao gồm VAT
419 | 12
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB-63 3P C50 6kA

98,800₫   152,000₫
Đã bao gồm VAT
484 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB-63 3P C63 6kA

110,500₫   170,000₫
Đã bao gồm VAT
432 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 3 cực Chint NXB-63 3P C10 6kA

85,800₫   132,000₫
Đã bao gồm VAT
438 | 70
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 3 cực Chint NXB-63 3P C16 6kA

85,800₫   132,000₫
Đã bao gồm VAT
417 | 12
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB-63 3P C20 6kA

88,400₫   136,000₫
Đã bao gồm VAT
409 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB-63 3P C25 6kA

88,400₫   136,000₫
Đã bao gồm VAT
374 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB-63 3P C32 6kA

94,900₫   146,000₫
Đã bao gồm VAT
415 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB-63 3P C40 6kA

94,900₫   146,000₫
Đã bao gồm VAT
396 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 4 cực Chint NXB-63 4P C63 6kA

146,250₫   225,000₫
Đã bao gồm VAT
365 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 4 cực Chint NXB-63 4P C32 6kA

126,100₫   194,000₫
Đã bao gồm VAT
437 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-80 dòng cắt 10KA 1 cực

59,670₫   91,800₫
Đã bao gồm VAT
453 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB4-80 dòng cắt 10KA 4 cực

235,170₫   361,800₫
Đã bao gồm VAT
355 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh