Thiết bị đóng cắt

-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB1-6

30,745₫   47,300₫
Đã bao gồm VAT
324 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-50 dòng cắt 6KA 1 cực

32,175₫   49,500₫
Đã bao gồm VAT
264 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-63 dòng cắt 6KA 1 cực

32,890₫   50,600₫
Đã bao gồm VAT
335 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-10 dòng cắt 6KA 1 cực

27,885₫   42,900₫
Đã bao gồm VAT
327 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-16 dòng cắt 6KA 1 cực

27,885₫   42,900₫
Đã bao gồm VAT
317 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-20 dòng cắt 6KA 1 cực

28,600₫   44,000₫
Đã bao gồm VAT
301 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-25 dòng cắt 6KA 1 cực

28,600₫   44,000₫
Đã bao gồm VAT
324 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-32 dòng cắt 6KA 1 cực

30,745₫   47,300₫
Đã bao gồm VAT
356 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-40 dòng cắt 6KA 1 cực

30,745₫   47,300₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-6 dòng cắt 6KA 2 cực

60,060₫   92,400₫
Đã bao gồm VAT
279 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-50 dòng cắt 6KA 2 cực

61,490₫   94,600₫
Đã bao gồm VAT
268 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB2-63

63,635₫   97,900₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-10 dòng cắt 6KA 2 cực

53,625₫   82,500₫
Đã bao gồm VAT
398 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-16 dòng cắt 6KA 2 cực

53,625₫   82,500₫
Đã bao gồm VAT
271 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-20 dòng cắt 6KA 2 cực

53,625₫   82,500₫
Đã bao gồm VAT
279 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-25 dòng cắt 6KA 2 cực

54,340₫   83,600₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-32 dòng cắt 6KA 2 cực

57,915₫   89,100₫
Đã bao gồm VAT
446 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB2-40 dòng cắt 6KA 2 cực

57,915₫   89,100₫
Đã bao gồm VAT
278 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-6 dòng cắt 6KA 3 cực

84,370₫   129,800₫
Đã bao gồm VAT
287 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-50

90,090₫   138,600₫
Đã bao gồm VAT
287 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-63

100,815₫   155,100₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-10 dòng cắt 6KA 3 cực

77,935₫   119,900₫
Đã bao gồm VAT
289 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB3-16 dòng cắt 6KA 3 cực

77,935₫   119,900₫
Đã bao gồm VAT
301 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-20

80,795₫   124,300₫
Đã bao gồm VAT
290 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-25

80,795₫   124,300₫
Đã bao gồm VAT
276 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-32

86,515₫   133,100₫
Đã bao gồm VAT
302 | 0
-35%
Xem nhanh

MCB CHINT NXB3-63-40

86,515₫   133,100₫
Đã bao gồm VAT
294 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB4-63 dòng cắt 6KA 4 cực

132,990₫   204,600₫
Đã bao gồm VAT
275 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB4-32 dòng cắt 6KA 4 cực

114,400₫   176,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-80 dòng cắt 10KA 1 cực

60,775₫   93,500₫
Đã bao gồm VAT
331 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-35%
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB4-80 dòng cắt 10KA 4 cực

239,525₫   368,500₫
Đã bao gồm VAT
254 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh