Vicruns

-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-0.4GB

2,165,240₫   2,849,000₫
Đã bao gồm VAT
609 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-0.7GB

1,889,360₫   2,486,000₫
Đã bao gồm VAT
904 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-1.5GB

2,365,880₫   3,113,000₫
Đã bao gồm VAT
643 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-2S-2.2GB

2,834,040₫   3,729,000₫
Đã bao gồm VAT
625 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-4T-0.7GB

2,633,400₫   3,465,000₫
Đã bao gồm VAT
551 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-4T-1.5GB

2,708,640₫   3,564,000₫
Đã bao gồm VAT
686 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD120-4T-2.2GB

2,992,880₫   3,938,000₫
Đã bao gồm VAT
662 | 0
-24%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-3.0GB

3,937,560₫   5,181,000₫
Đã bao gồm VAT
587 | 0
-24%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-4.0GB

3,653,320₫   4,807,000₫
Đã bao gồm VAT
516 | 0
-24%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-5.5GB

4,731,760₫   6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
515 | 0
-24%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-11GB/15PB

8,293,120₫   10,912,000₫
Đã bao gồm VAT
519 | 0
-24%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-15GB/18.5PB

10,057,080₫   13,233,000₫
Đã bao gồm VAT
625 | 0
-24%
Xem nhanh

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-18.5GB/22PB

12,331,000₫   16,225,000₫
Đã bao gồm VAT
496 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-2.2GB

3,527,920₫   4,642,000₫
Đã bao gồm VAT
713 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-22G/30

14,253,800₫   18,755,000₫
Đã bao gồm VAT
657 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-30G/37P

17,154,720₫   22,572,000₫
Đã bao gồm VAT
549 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-37G/45P

21,568,800₫   28,380,000₫
Đã bao gồm VAT
552 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-45G/55P

26,961,000₫   35,475,000₫
Đã bao gồm VAT
517 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-55G/75P

30,580,880₫   40,238,000₫
Đã bao gồm VAT
539 | 0
-24%
Xem nhanh

Biến tần Vicruns VD520-4T-7.5GB/11PB

6,428,840₫   8,459,000₫
Đã bao gồm VAT
628 | 0