Hitachi

-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-002SB

1,936,000₫   2,420,000₫
Đã bao gồm VAT
886 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-004HB

2,684,000₫   3,355,000₫
Đã bao gồm VAT
854 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-022SB

3,080,000₫   3,850,000₫
Đã bao gồm VAT
645 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NES1-040HB

4,285,600₫   5,357,000₫
Đã bao gồm VAT
754 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF

71,605,600₫   89,507,000₫
Đã bao gồm VAT
519 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF

11,642,400₫   14,553,000₫
Đã bao gồm VAT
591 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF

83,001,600₫   103,752,000₫
Đã bao gồm VAT
497 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF

14,212,000₫   17,765,000₫
Đã bao gồm VAT
502 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF

35,604,800₫   44,506,000₫
Đã bao gồm VAT
608 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF

52,958,400₫   66,198,000₫
Đã bao gồm VAT
540 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-004HFC

4,576,000₫   5,720,000₫
Đã bao gồm VAT
796 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-004SFC

3,379,200₫   4,224,000₫
Đã bao gồm VAT
915 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-015HFC

4,760,800₫   5,951,000₫
Đã bao gồm VAT
600 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-030HFC

6,063,200₫   7,579,000₫
Đã bao gồm VAT
608 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-037LFU

6,784,800₫   8,481,000₫
Đã bao gồm VAT
735 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200-150LFU

22,026,400₫   27,533,000₫
Đã bao gồm VAT
589 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-004HFC

4,426,400₫   5,533,000₫
Đã bao gồm VAT
820 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-007HFC

4,628,800₫   5,786,000₫
Đã bao gồm VAT
777 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi WJ200N-015HFC

4,664,000₫   5,830,000₫
Đã bao gồm VAT
694 | 0
-20%
Xem nhanh

Màn hình cài đặt cho biến tần NES1 NES1-OP

202,400₫   253,000₫
Đã bao gồm VAT
744 | 0