Gtake

Xem nhanh
Xem nhanh

Biến tần đa năng Gtake GK500-2T1.5B công suất 1.5kW

2,882,000₫
Đã bao gồm VAT
20 | 0
Xem nhanh

Biến tần đa năng Gtake GK500-2T2.2B công suất 2.2kW

3,520,000₫
Đã bao gồm VAT
21 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Biến tần đa năng Gtake GK500-4T1.5B công suất 1.5kW

3,278,000₫
Đã bao gồm VAT
8 | 0
Xem nhanh

Biến tần đa năng Gtake GK500-4T2.2B công suất 2.2kW

3,657,500₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
Xem nhanh

Biến tần đa năng Gtake GK500-4T3.7B công suất 3.7kW

4,207,500₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh