CHINT

Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

CB tép (MCB) NXB1-50 dòng cắt 6KA 1 cực

100₫
Đã bao gồm VAT
500 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 1 cực Chint NXB-63 1P C6 6kA

81,000₫
Đã bao gồm VAT
732 | 380
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C20 6kA

150,120₫
Đã bao gồm VAT
577 | 10
Xem nhanh
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C32 6kA

158,760₫
Đã bao gồm VAT
877 | 14
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 2 cực Chint NXB-63 2P C6 6kA

147,960₫
Đã bao gồm VAT
583 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

CB tép (MCB) dòng cắt 6KA 3 cực Chint NXB-63 3P C6 6kA

210,600₫
Đã bao gồm VAT
578 | 12