S100-inverter-control-techniques-3

Thiết bị chống sét CHINT

Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/440V 4P

2,179,100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/440V 3P

1,634,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/440V 2P

1,089,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/440V 1P

564,300₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/385V 4P

2,081,200₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/385V 3P

1,556,500₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/385V 2P

1,050,500₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/385V 1P

534,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/320V 4P

2,004,200₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/320V 3P

1,516,900₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/320V 2P

1,020,800₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/320V 1P

525,800₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/275V 4P

1,964,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/275V 3P

1,478,400₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/275V 2P

1,002,100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 65kA/275V 1P

515,900₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/440V 4P

1,361,800₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/440V 3P

1,040,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/440V 2P

700,700₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/440V 1P

366,300₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/385V 4P

1,351,900₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/385V 3P

1,030,700₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/385V 2P

690,800₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/385V 1P

361,900₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/320V 4P

1,342,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/320V 3P

1,020,800₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/320V 2P

680,900₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/320V 1P

357,500₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/275V 4P

1,332,100₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/275V 3P

1,012,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/275V 2P

671,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-IIG 40kA/275V 1P

354,200₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-II/F 60kA/460V 4P

2,572,900₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-II/F 60kA/460V 3P

1,965,700₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-II/F 60kA/460V 2P

1,311,200₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-II/F 60kA/460V 1P

679,800₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-II/F 60kA/385V 4P

2,523,400₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-II/F 60kA/385V 3P

1,942,600₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-II/F 60kA/385V 2P

1,311,200₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
Xem nhanh

Thiết bị chống sét Chint NU6-II/F 60kA/385V 1P

654,500₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0