Conotec

-23%
Xem nhanh

Bộ đếm, bộ định thời Conotec FOX-CTM7

1,397,550₫   1,815,000₫
Đã bao gồm VAT
534 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển độ ẩm FOX-1H Conotec dải đo 10~90% RH

821,590₫   1,067,000₫
Đã bao gồm VAT
2902 | 1
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Conotec CNT-P400

1,321,320₫   1,716,000₫
Đã bao gồm VAT
745 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Conotec CNT-P410

1,380,610₫   1,793,000₫
Đã bao gồm VAT
833 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Conotec CNT-P700

1,389,080₫   1,804,000₫
Đã bao gồm VAT
864 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1004 Conotec dải đo -40 ~ 90℃

523,908₫   680,400₫
Đã bao gồm VAT
3196 | 2
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2002 Conotec dải đo -55 ~ 99.9℃

643,720₫   836,000₫
Đã bao gồm VAT
1187 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2003 Conotec dải đo -55~99.9℃

677,600₫   880,000₫
Đã bao gồm VAT
2151 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2005 dải đo -50~99.9℃

1,033,340₫   1,342,000₫
Đã bao gồm VAT
1213 | 0
-23%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2006 dải đo -55.0~99.9°C

889,350₫   1,155,000₫
Đã bao gồm VAT
936 | 0
-23%
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-D1004 Conotec dải đo -40 ~ 90℃

618,310₫   803,000₫
Đã bao gồm VAT
1747 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1CH Conotec dải đo -50 ~ 400℃

731,808₫   950,400₫
Đã bao gồm VAT
1114 | 1
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1PH Conotec dải đo -50 ~ 400℃

703,010₫   913,000₫
Đã bao gồm VAT
1024 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001F Conotec dải đo -55 ~ 99.9°C

796,180₫   1,034,000₫
Đã bao gồm VAT
1732 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2C1 Conotec dải đo -50 ~ 1200℃

847,000₫   1,100,000₫
Đã bao gồm VAT
798 | 0
-23%
Xem nhanh

Đồng hồ đo hiển thị Conotec FOX-DM2-AA

796,180₫   1,034,000₫
Đã bao gồm VAT
656 | 0
-23%
Xem nhanh

Đồng hồ đo hiển thị Conotec FOX-DM2-AV

796,180₫   1,034,000₫
Đã bao gồm VAT
618 | 0
-23%
Xem nhanh

Đồng hồ đo hiển thị Conotec FOX-DM2-DA

796,180₫   1,034,000₫
Đã bao gồm VAT
542 | 0
-23%
Xem nhanh

Đồng hồ đo hiển thị Conotec FOX-DM2-DV

796,180₫   1,034,000₫
Đã bao gồm VAT
489 | 0
Miền bắc