Conotec

-23%
Xem nhanh

Bộ đếm, bộ định thời Conotec FOX-CTM7

1,397,550₫   1,815,000₫
Đã bao gồm VAT
529 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển độ ẩm FOX-1H Conotec dải đo 10~90% RH

756,756₫   982,800₫
Đã bao gồm VAT
2511 | 1
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Conotec CNT-P400

1,321,320₫   1,716,000₫
Đã bao gồm VAT
728 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Conotec CNT-P410

1,380,610₫   1,793,000₫
Đã bao gồm VAT
829 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Conotec CNT-P700

1,389,080₫   1,804,000₫
Đã bao gồm VAT
850 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1004 Conotec dải đo -40 ~ 90℃

523,908₫   680,400₫
Đã bao gồm VAT
2905 | 2
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2002 Conotec dải đo -55 ~ 99.9℃

590,436₫   766,800₫
Đã bao gồm VAT
1081 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2003 Conotec dải đo -55~99.9℃

623,700₫   810,000₫
Đã bao gồm VAT
1892 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2005 dải đo -50~99.9℃

931,392₫   1,209,600₫
Đã bao gồm VAT
1162 | 0
-23%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2006 dải đo -55.0~99.9°C

889,350₫   1,155,000₫
Đã bao gồm VAT
925 | 0
-23%
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-D1004 Conotec dải đo -40 ~ 90℃

601,370₫   781,000₫
Đã bao gồm VAT
1580 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1CH Conotec dải đo -50 ~ 400℃

731,808₫   950,400₫
Đã bao gồm VAT
1073 | 1
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1PH Conotec dải đo -50 ~ 400℃

686,070₫   891,000₫
Đã bao gồm VAT
984 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001F Conotec dải đo -55 ~ 99.9°C

723,492₫   939,600₫
Đã bao gồm VAT
1542 | 0
-23%
Xem nhanh

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2C1 Conotec dải đo -50 ~ 1200℃

806,652₫   1,047,600₫
Đã bao gồm VAT
794 | 0
-23%
Xem nhanh

Đồng hồ đo hiển thị Conotec FOX-DM2-AA

787,710₫   1,023,000₫
Đã bao gồm VAT
639 | 0
-23%
Xem nhanh

Đồng hồ đo hiển thị Conotec FOX-DM2-AV

787,710₫   1,023,000₫
Đã bao gồm VAT
614 | 0
-23%
Xem nhanh

Đồng hồ đo hiển thị Conotec FOX-DM2-DA

787,710₫   1,023,000₫
Đã bao gồm VAT
535 | 0
-23%
Xem nhanh

Đồng hồ đo hiển thị Conotec FOX-DM2-DV

787,710₫   1,023,000₫
Đã bao gồm VAT
485 | 0