S100-inverter-control-techniques-3

Sản phẩm mới

-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-01100017 công suất 0.25kW[0.33Hp]

3,113,000₫   6,226,000₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-01100024 công suất 0.37kW[0.5Hp]

3,212,000₫   6,424,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-01200017 công suất 0.25kW[0.33Hp]

2,882,000₫   5,764,000₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-01200024 công suất 0.37kW[0.5Hp]

2,981,000₫   5,962,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-01200033 công suất 0.55kW[0.75Hp]

3,344,000₫   6,688,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-01200042 công suất 0.75kW[1Hp]

3,470,500₫   6,941,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02100042 công suất 0.75kW[1Hp]

4,620,000₫   9,240,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02100056 công suất 1.1kW[1.5Hp]

6,292,000₫   12,584,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02200024 công suất 0.37kW[0.5Hp]

3,245,000₫   6,490,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02200033 công suất 0.55kW[0.75Hp]

3,668,500₫   7,337,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02200042 công suất 0.75kW[1Hp]

3,800,500₫   7,601,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02200056 công suất 1.1kW[1.5Hp]

4,323,000₫   8,646,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02200075 công suất 1.5kW[2Hp]

4,911,500₫   9,823,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02400013 công suất 0.37kW[0.5Hp]

5,962,000₫   11,924,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02400018 công suất 0.55kW[0.75Hp]

6,160,000₫   12,320,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02400023 công suất 0.75kW[1Hp]

6,292,000₫   12,584,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02400032 công suất 1.1kW[1.5Hp]

6,550,500₫   13,101,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-02400041 công suất 1.5kW[2Hp]

7,799,000₫   15,598,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-03200100 công suất 2.2kW[3Hp]

5,439,500₫   10,879,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-50%
Xem nhanh

Biến tần Control Techniques C300-03400056 công suất 2.2kW[3Hp]

8,811,000₫   17,622,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0

Danh mục sản phẩm