Sản phẩm mới

-32%
Xem nhanh

Bộ cảm biến quang Hanyoung PEA-T30A

744,600₫   1,095,000₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-32%
Xem nhanh

Bộ cảm biến quang Hanyoung PEA-T30N

68₫   100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-32%
Xem nhanh

Bộ cảm biến quang Hanyoung PEA-T30P

68₫   100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-32%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEA-M5A kèm gương HY-M5

586,840₫   863,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-32%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEA-M5N kèm gương HY-M5

68₫   100₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-32%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEA-M5P kèm gương HY-M5

68₫   100₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-32%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEA-R2A

586,840₫   863,000₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-32%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEA-R2N

68₫   100₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0
-32%
Xem nhanh

Cảm biến quang Hanyoung PEA-R2P

68₫   100₫
Đã bao gồm VAT
1 | 0
-40%
Xem nhanh

Máy quét laser 2D loại 4 kênh Autonics LSE3-4A5R2-ET

600₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
11 | 0
-40%
Xem nhanh

Máy quét laser 2D loại 4 kênh Autonics LSE3-4A10R2-ET

600₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
-40%
Xem nhanh

Tiếp điểm có led Autonics SA-LAG

42,240₫   70,400₫
Đã bao gồm VAT
16 | 0
-40%
Xem nhanh

Tiếp điểm có led Autonics SA-LAGM

42,240₫   70,400₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-40%
Xem nhanh

Tiếp điểm có led Autonics SA-LD

38,940₫   64,900₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
-40%
Xem nhanh

Tiếp điểm phụ màu đen Autonics SA-CA

18,480₫   30,800₫
Đã bao gồm VAT
11 | 0
-40%
Xem nhanh

Khối tiếp điểm NC Autonics SA-CB

18,480₫   30,800₫
Đã bao gồm VAT
7 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi PsH100-3050HFCD-Tích hợp DC reactor

146,951,200₫   183,689,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi PsH100-3800HFCD-Tích hợp DC reactor

221,636,800₫   277,046,000₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi PsH100-4810HFCD-Tích hợp DC reactor

261,342,400₫   326,678,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-20%
Xem nhanh

Biến tần Hitachi PsH100-6600HFCD-Tích hợp DC reactor

331,751,200₫   414,689,000₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0

Danh mục sản phẩm