LS

-43%
Xem nhanh

Cb tép (Mcb) Ls BKN1P-10A

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
720 | 0
-43%
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN1P-16A, 6KA

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
534 | 0
-43%
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN1P-20A, 6KA

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
653 | 0
Xem nhanh

Màn hình biến tần IP5A

Liên hệ
 
740 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IS7-LCD

627,000₫   1,100,000₫
Đã bao gồm VAT
943 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IG5A KPD-IG5A-1M

286,710₫   503,000₫
Đã bao gồm VAT
832 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IG5A KPD-IG5A-2M

342,000₫   600,000₫
Đã bao gồm VAT
1055 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
816 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
605 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
859 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
713 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
790 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
599 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
651 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
612 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
593 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
575 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

2,319,900₫   4,070,000₫
Đã bao gồm VAT
733 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

3,630,900₫   6,370,000₫
Đã bao gồm VAT
578 | 0
-43%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
686 | 0