LS

-43%
Xem nhanh

Cb tép (Mcb) Ls BKN1P-10A

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
725 | 0
-43%
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN1P-16A, 6KA

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
539 | 0
-43%
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN1P-20A, 6KA

57₫   100₫
Đã bao gồm VAT
661 | 0
Xem nhanh

Màn hình biến tần IP5A

1,000₫
Đã bao gồm VAT
744 | 0
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IS7-LCD

1,420,000₫
Đã bao gồm VAT
975 | 0
-15%
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IG5A KPD-IG5A-1M

850₫   1,000₫
Đã bao gồm VAT
839 | 0
Xem nhanh
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
826 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
613 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
879 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
723 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
797 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
603 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
659 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
613 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
595 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
581 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,133,900₫   4,070,000₫
Đã bao gồm VAT
750 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

4,904,900₫   6,370,000₫
Đã bao gồm VAT
581 | 0
-23%
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

77₫   100₫
Đã bao gồm VAT
691 | 0
Miền bắc