LS

Xem nhanh

Cb tép (Mcb) Ls BKN1P-10A

100₫
Đã bao gồm VAT
708 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN1P-16A, 6KA

100₫
Đã bao gồm VAT
531 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN1P-20A, 6KA

100₫
Đã bao gồm VAT
644 | 0
Xem nhanh

Màn hình biến tần IP5A

Liên hệ
 
737 | 0
Xem nhanh

Màn hình điều khiển cho biến tần LS IS7-LCD

1,100,000₫
Đã bao gồm VAT
921 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

6,890,000₫
Đã bao gồm VAT
801 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

6,640,000₫
Đã bao gồm VAT
592 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

10,410,000₫
Đã bao gồm VAT
838 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

23,550,000₫
Đã bao gồm VAT
692 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
778 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

30,630,000₫
Đã bao gồm VAT
588 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
636 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

35,670,000₫
Đã bao gồm VAT
605 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
582 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

43,190,000₫
Đã bao gồm VAT
566 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,710,000₫
Đã bao gồm VAT
714 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

5,810,000₫
Đã bao gồm VAT
572 | 0
Xem nhanh

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

13,590,000₫
Đã bao gồm VAT
670 | 0