Thiết bị đóng cắt 3 Pha 3 cực

Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN3P-10A, 6KA

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
412 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN3P-16A, 6KA

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
386 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN3P-20A, 6KA

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
403 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN3P-25A, 6KA

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
426 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) Ls BKN3P-32A, 6KA

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
497 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-40A

267,410₫   314,600₫
Đã bao gồm VAT
435 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-50A

267,410₫   314,600₫
Đã bao gồm VAT
363 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-63A

267,410₫   314,600₫
Đã bao gồm VAT
425 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-6A

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
521 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-6A

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
399 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-10A

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
348 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-16A

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
352 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-20A

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
372 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-25A,10KA

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
350 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-32A

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
339 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-40A

448,800₫   528,000₫
Đã bao gồm VAT
414 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-50A

448,800₫   528,000₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-63A

448,800₫   528,000₫
Đã bao gồm VAT
326 | 0
-15%
Xem nhanh

Cb tép (Mcb) Ls BKH3P-80A

693,090₫   815,400₫
Đã bao gồm VAT
316 | 0
-15%
Xem nhanh

Cb tép (Mcb) Ls BKH3P-100A

693,090₫   815,400₫
Đã bao gồm VAT
341 | 0
-15%
Xem nhanh

Cb tép (Mcb) Ls BKH3P-125A

766,530₫   901,800₫
Đã bao gồm VAT
322 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-25A, 10KA

743,580₫   874,800₫
Đã bao gồm VAT
457 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-32A, 10KA

743,580₫   874,800₫
Đã bao gồm VAT
418 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-40A, 10KA

743,580₫   874,800₫
Đã bao gồm VAT
485 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-63A, 10KA

826,200₫   972,000₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34306

292,925.3₫   344,618₫
Đã bao gồm VAT
481 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34310

292,925.3₫   344,618₫
Đã bao gồm VAT
459 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB SCHNEIDER EZ9F34316

292,925.3₫   344,618₫
Đã bao gồm VAT
449 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34320

292,925.3₫   344,618₫
Đã bao gồm VAT
480 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34325

292,925.3₫   344,618₫
Đã bao gồm VAT
416 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34332

292,925.3₫   344,618₫
Đã bao gồm VAT
461 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34340

292,925.3₫   344,618₫
Đã bao gồm VAT
403 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34350

438,971.45₫   516,437₫
Đã bao gồm VAT
473 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34363

438,971.45₫   516,437₫
Đã bao gồm VAT
410 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24306

442,308.55₫   520,363₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24310

442,308.55₫   520,363₫
Đã bao gồm VAT
339 | 0