Thiết bị đóng cắt

Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-10A, 6KA

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
301 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-16A, 6KA

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-20A, 6KA

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
284 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-25A, 6KA

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
291 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-32A, 6KA

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
321 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-40A, 6KA

267,410₫   314,600₫
Đã bao gồm VAT
313 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN3P-50A, 6KA

267,410₫   314,600₫
Đã bao gồm VAT
263 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB LS BKN3P-63A

267,410₫   314,600₫
Đã bao gồm VAT
280 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB LS BKN3P-6A

262,735₫   309,100₫
Đã bao gồm VAT
324 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB LS BKN-b-3P-6A

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
274 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB LS BKN-b-3P-10A

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-16A,10KA

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
248 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-20A,10KA

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
257 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-25A,10KA

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
235 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB LS BKN-b-3P-32A

369,325₫   434,500₫
Đã bao gồm VAT
238 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-40A,10KA

448,800₫   528,000₫
Đã bao gồm VAT
267 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-3P-50A,10KA

448,800₫   528,000₫
Đã bao gồm VAT
244 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB LS BKN-b-3P-63A

448,800₫   528,000₫
Đã bao gồm VAT
226 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH3P-80A,10KA

705,925₫   830,500₫
Đã bao gồm VAT
214 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH3P-100A,10KA

705,925₫   830,500₫
Đã bao gồm VAT
210 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH3P-125A,10KA

780,725₫   918,500₫
Đã bao gồm VAT
201 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-25A, 10KA

757,350₫   891,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-32A, 10KA

757,350₫   891,000₫
Đã bao gồm VAT
286 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-40A, 10KA

757,350₫   891,000₫
Đã bao gồm VAT
312 | 0
-15%
Xem nhanh

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-63A, 10KA

841,500₫   990,000₫
Đã bao gồm VAT
291 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34306

298,350₫   351,000₫
Đã bao gồm VAT
354 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34310

298,350₫   351,000₫
Đã bao gồm VAT
303 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB SCHNEIDER EZ9F34316

298,350₫   351,000₫
Đã bao gồm VAT
301 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34320

298,350₫   351,000₫
Đã bao gồm VAT
315 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34325

298,350₫   351,000₫
Đã bao gồm VAT
302 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34332

298,350₫   351,000₫
Đã bao gồm VAT
294 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34340

298,350₫   351,000₫
Đã bao gồm VAT
296 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34350

447,100₫   526,000₫
Đã bao gồm VAT
309 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34363

447,100₫   526,000₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24306

450,500₫   530,000₫
Đã bao gồm VAT
190 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24310

450,500₫   530,000₫
Đã bao gồm VAT
185 | 0