Cảm biến Omron

-28%
Xem nhanh

Omron TL-W5MC1 2M - Cảm biến từ dạng đơn giản

734,400₫   1,020,000₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-28%
Xem nhanh

Omron TL-W3MC1 2M - Cảm biến từ dạng đơn giản

808,799.76₫   1,123,333₫
Đã bao gồm VAT
2 | 0
-28%
Xem nhanh

Omron TL-Q5MC1 2M - Cảm biến từ dạng đơn giản

499,199.76₫   693,333₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-28%
Xem nhanh

Omron TL-Q5MB1 2M - Cảm biến từ dạng đơn giản

1,283,999.76₫   1,783,333₫
Đã bao gồm VAT
6 | 0
-28%
Xem nhanh

Omron TL-N10ME1 2M - Cảm biến từ dạng đơn giản

1,114,799.76₫   1,548,333₫
Đã bao gồm VAT
5 | 0
-28%
Xem nhanh

Omron GLS-S1 AYX (GLS-S1) - Cảm biến từ dạng đơn giản

256,800.24₫   356,667₫
Đã bao gồm VAT
31 | 0
-28%
Xem nhanh

Omron GLS-M1 AYX (GLS-M1) - Cảm biến từ dạng đơn giản

151,200₫   210,000₫
Đã bao gồm VAT
15 | 0
-28%
Xem nhanh

Omron GLS-1 AYX (GLS-1) - Cảm biến từ dạng đơn giản

396,000₫   550,000₫
Đã bao gồm VAT
28 | 0
-28%
Xem nhanh
-28%
Xem nhanh
-28%
Xem nhanh
-28%
Xem nhanh

Omron E2E-X8MD1 2M - Cảm biến từ loại tiêu chuẩn kích cỡ đa dạng

1,112,400₫   1,545,000₫
Đã bao gồm VAT
9 | 0
-28%
Xem nhanh

Omron E2E-X7D1-N 5M - Cảm biến từ loại tiêu chuẩn kích cỡ đa dạng

1,368,000₫   1,900,000₫
Đã bao gồm VAT
3 | 0
-28%
Xem nhanh

Omron E2E-X7D1-N 2M - Cảm biến từ loại tiêu chuẩn kích cỡ đa dạng

1,260,000₫   1,750,000₫
Đã bao gồm VAT
4 | 0
-28%
Xem nhanh

Omron E2E-X5Y1 2M - Cảm biến từ loại tiêu chuẩn kích cỡ đa dạng

1,859,999.76₫   2,583,333₫
Đã bao gồm VAT
0 | 0