Lượt xem: ..

Công Ty Hàn Mỹ Việt Tham Gia Hội Thảo Tại Trường Đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ

Công Ty Hàn Mỹ Việt Tham Gia Hội Thảo Tại Trường Đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ 21/10/2023.
Với tiêu đề: Công Nghệ Số Và Chuyển Đổi Năng Lượng Xanh Cho Sản Xuất Thông Minh.

hoi thao can tho
https://canthotv.vn/hoi-thao-khoa-hoc-cong-nghe-so-va-chuyen-doi-nang-luong-xanh-cho-san-xuat-thong-minh/?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

hoi thao can tho
hoi thao can tho
hoi thao can tho