Thiết bị đóng cắt 3 Pha 4 cực

-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-10A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
380 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-16A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
415 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-20A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
381 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-25A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
378 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-32A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
386 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-50A

437,580₫   514,800₫
Đã bao gồm VAT
391 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-63A

437,580₫   514,800₫
Đã bao gồm VAT
470 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-6A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
382 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-06A,10KA

Liên hệ
 
337 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-10A,10KA

Liên hệ
 
294 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-16A,10KA

Liên hệ
 
320 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-20A,10KA

549,780₫   646,800₫
Đã bao gồm VAT
322 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-25A,10KA

Liên hệ
 
316 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-32A,10KA

549,780₫   646,800₫
Đã bao gồm VAT
362 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-40A,10KA

Liên hệ
 
323 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-50A,10KA

645,150₫   759,000₫
Đã bao gồm VAT
299 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-63A,10KA

645,150₫   759,000₫
Đã bao gồm VAT
376 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH4P-80A,10KA

149,600₫   176,000₫
Đã bao gồm VAT
330 | 0
-15%
Xem nhanh

Cb tép (Mcb) Ls BKH4P-100A

899,640₫   1,058,400₫
Đã bao gồm VAT
308 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH4P-125A,10KA

149,600₫   176,000₫
Đã bao gồm VAT
308 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34440

447,100₫   526,000₫
Đã bao gồm VAT
478 | 0
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34450

Liên hệ
 
372 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34463

618,397.95₫   727,527₫
Đã bao gồm VAT
415 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker Schneider EZ9R34425

857,912.65₫   1,009,309₫
Đã bao gồm VAT
441 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker Schneider EZ9R34440

916,331.45₫   1,078,037₫
Đã bao gồm VAT
378 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker9 Schneider EZ9R34463

1,222,608.55₫   1,438,363₫
Đã bao gồm VAT
383 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24406

650,250₫   765,000₫
Đã bao gồm VAT
362 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24410

650,250₫   765,000₫
Đã bao gồm VAT
308 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24432

744,414.7₫   875,782₫
Đã bao gồm VAT
314 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24440

951,382.05₫   1,119,273₫
Đã bao gồm VAT
368 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24450

951,382.05₫   1,119,273₫
Đã bao gồm VAT
361 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24463

969,000₫   1,140,000₫
Đã bao gồm VAT
311 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74406

789,480₫   928,800₫
Đã bao gồm VAT
331 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74410

804,100₫   946,000₫
Đã bao gồm VAT
330 | 0
Xem nhanh