Thiết bị đóng cắt

-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-10A, 6KA

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
265 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-16A, 6KA

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
307 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-20A, 6KA

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
265 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-25A, 6KA

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
260 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB LS BKN4P-32A

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
268 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-50A, 6KA

437,580₫   514,800₫
Đã bao gồm VAT
278 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-63A, 6KA

437,580₫   514,800₫
Đã bao gồm VAT
332 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN4P-6A, 6KA

383,350₫   451,000₫
Đã bao gồm VAT
281 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-06A,10KA

Liên hệ
 
198 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-10A,10KA

Liên hệ
 
198 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-16A,10KA

Liên hệ
 
209 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-20A,10KA

549,780₫   646,800₫
Đã bao gồm VAT
216 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-25A,10KA

Liên hệ
 
204 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-32A,10KA

549,780₫   646,800₫
Đã bao gồm VAT
244 | 0
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-40A,10KA

Liên hệ
 
214 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-50A,10KA

645,150₫   759,000₫
Đã bao gồm VAT
199 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKN-b-4P-63A,10KA

645,150₫   759,000₫
Đã bao gồm VAT
225 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH4P-80A,10KA

916,300₫   1,078,000₫
Đã bao gồm VAT
227 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH4P-100A,10KA

916,300₫   1,078,000₫
Đã bao gồm VAT
201 | 0
-15%
Xem nhanh

CB tép (MCB) BKH4P-125A,10KA

1,150,050₫   1,353,000₫
Đã bao gồm VAT
201 | 0
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34440

Liên hệ
 
307 | 0
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34450

Liên hệ
 
260 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34463

629,850₫   741,000₫
Đã bao gồm VAT
301 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker Schneider EZ9R34425

873,800₫   1,028,000₫
Đã bao gồm VAT
319 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker Schneider EZ9R34440

933,300₫   1,098,000₫
Đã bao gồm VAT
266 | 0
-15%
Xem nhanh

Easy9 Residual Current Circuit Breaker9 Schneider EZ9R34463

1,245,250₫   1,465,000₫
Đã bao gồm VAT
273 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24432

698,700₫   822,000₫
Đã bao gồm VAT
203 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24440

969,000₫   1,140,000₫
Đã bao gồm VAT
207 | 0
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24450

969,000₫   1,140,000₫
Đã bao gồm VAT
201 | 0
Xem nhanh
-15%
Xem nhanh

MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74406

804,100₫   946,000₫
Đã bao gồm VAT
225 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh