Rờ le nhiệt CHINT

-35%
Xem nhanh

Relay nhiệt Chint NXR-100 80A-100A

363,350₫   559,000₫
Đã bao gồm VAT
106 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay nhiệt Chint NXR-100 80A-93A

345,150₫   531,000₫
Đã bao gồm VAT
95 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay nhiệt Chint NXR-200 100A-200A

1,834,950₫   2,823,000₫
Đã bao gồm VAT
156 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay nhiệt Chint NXR-200 80A-160A

1,834,950₫   2,823,000₫
Đã bao gồm VAT
96 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay nhiệt Chint NXR-200 100A-200A

157,300₫   242,000₫
Đã bao gồm VAT
134 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay nhiệt Chint NXR-630 125A-250A

2,852,200₫   4,388,000₫
Đã bao gồm VAT
478 | 0
-35%
Xem nhanh

Relay nhiệt Chint NXR-25 5.5-8A

157,300₫   242,000₫
Đã bao gồm VAT
185 | 40