Điều khiển nhiệt độ

-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TC3YF-14R-NTC AUTONICS

633,710₫   905,300₫
Đã bao gồm VAT
369 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YF-14R-RTD

633,710₫   905,300₫
Đã bao gồm VAT
271 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TC3YF-34R-NTC AUTONICS

830,060₫   1,185,800₫
Đã bao gồm VAT
335 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TC3YF-34R-RTD AUTONICS

830,060₫   1,185,800₫
Đã bao gồm VAT
309 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ , độ ẩm Autonics THD-R-T

2,447,830₫   3,496,900₫
Đã bao gồm VAT
642 | 0
Xem nhanh
-30%
Xem nhanh

BỘ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ/ĐỘ ẨM THD-D1-T AUTONICS

3,051,510₫   4,359,300₫
Đã bao gồm VAT
364 | 0
Xem nhanh
-30%
Xem nhanh

BỘ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ/ĐỘ ẨM THD-D2-T AUTONICS

3,051,510₫   4,359,300₫
Đã bao gồm VAT
624 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4S-14R AUTONICS

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
469 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4S-14S AUTONICS

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
370 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4S-14C AUTONICS

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
326 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZ4ST-14R

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
353 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZ4ST-14S

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
359 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-14C

1,538,460₫   2,197,800₫
Đã bao gồm VAT
321 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4M-14R AUTONICS

1,807,190₫   2,581,700₫
Đã bao gồm VAT
421 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4M-14S AUTONICS

1,807,190₫   2,581,700₫
Đã bao gồm VAT
275 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-14C

1,807,190₫   2,581,700₫
Đã bao gồm VAT
393 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4M-24R AUTONICS

1,905,750₫   2,722,500₫
Đã bao gồm VAT
285 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-24S

1,905,750₫   2,722,500₫
Đã bao gồm VAT
324 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-A4R

2,008,160₫   2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
299 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-A4C

2,008,160₫   2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
258 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-B4R

2,106,720₫   3,009,600₫
Đã bao gồm VAT
263 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-B4C

2,106,720₫   3,009,600₫
Đã bao gồm VAT
253 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4H-14R AUTONICS

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
275 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4H-14S AUTONICS

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
270 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4H-14C AUTONICS

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
329 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4H-24R AUTONICS

1,941,170₫   2,773,100₫
Đã bao gồm VAT
257 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZN4W-14R

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
263 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZN4W-14S

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
265 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZN4W-14C

1,874,180₫   2,677,400₫
Đã bao gồm VAT
297 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZN4W-24R

1,941,170₫   2,773,100₫
Đã bao gồm VAT
260 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZN4W-24C

1,941,170₫   2,773,100₫
Đã bao gồm VAT
271 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TZN4W-A4R AUTONICS

2,008,160₫   2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
342 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TZN4W-A4C Autonics

2,008,160₫   2,868,800₫
Đã bao gồm VAT
300 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-14R

744,590₫   1,063,700₫
Đã bao gồm VAT
390 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-24R

762,300₫   1,089,000₫
Đã bao gồm VAT
255 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-14R

818,510₫   1,169,300₫
Đã bao gồm VAT
340 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TC4M-24R AUTONICS

855,470₫   1,222,100₫
Đã bao gồm VAT
264 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TC4H-14R AUTONICS

818,510₫   1,169,300₫
Đã bao gồm VAT
227 | 0