Điều khiển nhiệt độ

-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YF-14R-NTC

506,800₫   724,000₫
Đã bao gồm VAT
225 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YF-14R-RTD

506,800₫   724,000₫
Đã bao gồm VAT
166 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TC3YF-34R-NTC AUTONICS

663,600₫   948,000₫
Đã bao gồm VAT
182 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TC3YF-34R-RTD AUTONICS

663,600₫   948,000₫
Đã bao gồm VAT
175 | 0
Xem nhanh
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ , độ ẩm Autonics THD-R-T

2,227,400₫   3,182,000₫
Đã bao gồm VAT
361 | 0
Xem nhanh
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ , độ ẩm Autonics THD-D1-T

2,776,900₫   3,967,000₫
Đã bao gồm VAT
207 | 0
Xem nhanh
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ , độ ẩm Autonics THD-D2

2,776,900₫   3,967,000₫
Đã bao gồm VAT
387 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4S-14R AUTONICS

1,337,000₫   1,910,000₫
Đã bao gồm VAT
227 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4S-14S AUTONICS

1,337,000₫   1,910,000₫
Đã bao gồm VAT
192 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4S-14C AUTONICS

1,337,000₫   1,910,000₫
Đã bao gồm VAT
191 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZ4ST-14R

1,337,000₫   1,910,000₫
Đã bao gồm VAT
190 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZ4ST-14S

1,337,000₫   1,910,000₫
Đã bao gồm VAT
210 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-14C

1,337,000₫   1,910,000₫
Đã bao gồm VAT
192 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4M-14R AUTONICS

1,576,400₫   2,252,000₫
Đã bao gồm VAT
226 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4M-14S AUTONICS

1,576,400₫   2,252,000₫
Đã bao gồm VAT
162 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-14C

1,576,400₫   2,252,000₫
Đã bao gồm VAT
236 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4M-24R AUTONICS

1,662,500₫   2,375,000₫
Đã bao gồm VAT
169 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-24S

1,662,500₫   2,375,000₫
Đã bao gồm VAT
193 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-A4R

1,747,900₫   2,497,000₫
Đã bao gồm VAT
186 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-A4C

1,747,900₫   2,497,000₫
Đã bao gồm VAT
152 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-B4R

1,833,300₫   2,619,000₫
Đã bao gồm VAT
163 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M-B4C

1,833,300₫   2,619,000₫
Đã bao gồm VAT
155 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4H-14R AUTONICS

1,627,500₫   2,325,000₫
Đã bao gồm VAT
156 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4H-14S AUTONICS

1,627,500₫   2,325,000₫
Đã bao gồm VAT
154 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4H-14C

1,627,500₫   2,325,000₫
Đã bao gồm VAT
195 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TZN4H-24R AUTONICS

1,679,300₫   2,399,000₫
Đã bao gồm VAT
152 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZN4W-14R

1,627,500₫   2,325,000₫
Đã bao gồm VAT
153 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZN4W-14S

1,627,500₫   2,325,000₫
Đã bao gồm VAT
154 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZN4W-14C

1,627,500₫   2,325,000₫
Đã bao gồm VAT
187 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZN4W-24R

1,679,300₫   2,399,000₫
Đã bao gồm VAT
148 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TZN4W-24C

1,679,300₫   2,399,000₫
Đã bao gồm VAT
155 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TZN4W-A4R AUTONICS

1,747,900₫   2,497,000₫
Đã bao gồm VAT
156 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TZN4W-A4C Autonics

1,747,900₫   2,497,000₫
Đã bao gồm VAT
180 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-14R

692,230₫   988,900₫
Đã bao gồm VAT
243 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-24R

709,100₫   1,013,000₫
Đã bao gồm VAT
160 | 0
-30%
Xem nhanh

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-14R

761,530₫   1,087,900₫
Đã bao gồm VAT
194 | 0
-30%
Xem nhanh

BỘ ĐIỀU KHIỀN NHIỆT ĐỘ TC4M-24R AUTONICS

795,410₫   1,136,300₫
Đã bao gồm VAT
147 | 0